PRENUMERATA

Szanowni Czytelnicy!

Zapraszamy do zamawiania rocznej prenumeraty redakcyjnej naszych czasopism w 2018 roku.

Nie pobieramy opłat za wysyłkę!

„Polska Zbrojna – Historia” – nowy magazyn o tradycji i chwale polskiego oręża

Oferujemy 3 wydania kwartalnika „Polska Zbrojna - Historia” w cenie 24 zł.
Warunkiem wysyłki egzemplarzy jest złożenie zamówienia na adres prenumerata@zbrojni.pl oraz wpłata kwoty 24 zł do 30 czerwca 2018 roku na nasze konto: 23 1130 1017 0020 1217 3820 0002 – Wojskowy Instytut Wydawniczy, Al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa.

„Polska Zbrojna”

Oferujemy 7 wydań miesięcznika „Polska Zbrojna” (od czerwca do grudnia) w cenie 45,50 zł.
Warunkiem wysyłki egzemplarzy jest złożenie zamówienia na adres prenumerata@zbrojni.pl oraz wpłata kwoty 45,50 zł do 30 czerwca 2018 roku na nasze konto: 23 1130 1017 0020 1217 3820 0002 – Wojskowy Instytut Wydawniczy, Al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa.

„Przegląd Sił Zbrojnych”

Oferujemy 4 wydania dwumiesięcznika „Przegląd Sił Zbrojnych” w cenie 40 zł.
Warunkiem wysyłki egzemplarzy jest złożenie zamówienia na adres prenumerata@zbrojni.pl oraz wpłata kwoty 40 zł do 30 czerwca 2018 roku na nasze konto: 23 1130 1017 0020 1217 3820 0002 – Wojskowy Instytut Wydawniczy, Al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa.

„Kwartalnik Bellona”

Oferujemy 4 wydania „Kwartalnika Bellona” w cenie 100 zł.
Warunkiem wysyłki egzemplarzy jest złożenie zamówienia na adres prenumerata@zbrojni.pl oraz wpłata kwoty 100 zł do 30 czerwca 2018 roku na nasze konto: 231130 1017 0020 1217 3820 0002 – Wojskowy Instytut Wydawniczy, Al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa.

Zamówienia na prenumeratę można wysłać:
– wypełniając poniższy formularz na www.polska-zbrojna.pl
– e-mailem: prenumerata@zbrojni.pl
– telefonicznie: 48 261 840 400.

 Zamówienia na prenumeratę „Polski Zbrojnej” w całym kraju przyjmują także jednostki kolportażowe:

RUCH SA
www.prenumerata.ruch.com.pl
e-mail: prenumerata@ruch.com.pl
Infolinia: 0-804-200-600

KOLPORTER SA

www.kolporter.com.pl/prenumerata
e-mail: prenumerata.warszawa@kolporter.com.pl
Infolinia: 0-801-800-803


GARMOND PRESS SA
www.garmondpress.pl/prenumerata
e-mail: prenumerata.gpsa@garmondpress.pl


Cena jednego egzemplarza miesięcznika „Polska Zbrojna” wynosi 6,50 zł.Sprzedaż bieżących wydań elektronicznych, w tym prenumeraty wydań elektronicznych „Polski Zbrojnej”, dostępna na:

http://e-kiosk.pl

www.egazety.plPrenumeratę można zamówić także on-line. Warunkiem przyjęcia zamówienia jest wpłata określonej kwoty na konto: 23 1130 1017 0020 1217 3820 0002 – Wojskowy Instytut Wydawniczy, Al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa.

REKLAMA

wypełnij formularz zamówienia on-line


Wypełnienie formularza oraz wysłanie formularza jest traktowane jako akceptacja klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojskowy Instytut Wydawniczy w celu prawidłowego wykonania zamówienia, do celów marketingowych oraz otrzymywania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej. Dane są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawienia.

PZ

Ministerstwo Obrony Narodowej Sztab Generalny Wojska Polskiego Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Wielonarodowy Korpus
Północno-
Wschodni
Centrum
Szkolenia Sił Połączonych
NATO (JFTC)
Żandarmeria Wojskowa Inspektorat Uzbrojenia Inspektorat Implementacji
Innowacyjnych Technologii Obronnych
Dowództwo Garnizonu Warszawa

Wojskowy Instytut Wydawniczy (C) 2015
wykonanie i hosting AIKELO