KWARTALNIK BELLONA 3/2020


Bezpieczeństwo i obronność
gen. broni dr Sławomir Wojciechowski
21 Years of Polish Military NATO Membership – Glass Half Empty


dr Maciej Gurtowski, dr Jan Waszewski
Wpływ działalności gigantów technologicznych na globalne środowisko bezpieczeństwa. Studium przypadku spółki Amazon


Sztuka wojenna
dr hab. Maciej Siwicki, LL.M.
Przeciwdziałanie zagrożeniom w sieciach i systemach teleinformatycznych. Uwagi o działalności ABW i CSIRT

 

Praktyka i doświadczenia użycia sił zbrojnych
płk dr hab. inż. Piotr Dela
Elementy systemu walki w cyberprzestrzeni


Artykuły poglądowe i recenzje
płk w st. spocz. prof. dr hab. Zbigniew Ścibiorek
O potrzebie strukturalnych przemian w systemie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni
Recenzja monografii płk. dr. hab. inż. Piotra Deli Teoria walki w cyberprzestrzeni

KWARTALNIK BELLONA 2/2020


Bezpieczeństwo i obronność
dr hab. Piotr Grochmalski
American-Chinese War for Strategic Dominance in the Field of Artificial Intelligence and the New AI Geopolitics 


Amerykańsko-chińska rywalizacja o strategiczną dominację w obszarze sztucznej inteligencji a nowa geopolityka AI


Sztuka wojenna
mgr Joanna Zych
The development of the Israeli national missile defense concept


Praktyka i doświadczenia użycia sił zbrojnych
płk rez. prof. dr hab. Maciej Marszałek
Pokojowe zaangażowanie NATO w Kosowie. Geneza – stan obecny – przyszłość


Edukacja
płk rez. prof. dr hab. Marek Wrzosek
Rozpoznanie wojskowe w wojnach przyszłości – prognozowane kierunki rozwoju


Technika i logistyka
ppłk dr inż. Tomasz Kulik
Uwarunkowania bezpieczeństwa powietrznego państwa w aspekcie militarnych zagrożeń powietrznych 


Artykuły poglądowe i recenzje
płk dr hab. Dariusz Majchrzak, dr Irmina Denysiuk
Znaczenie wybranych podmiotów państwowych dla bezpieczeństwa militarnego Rzeczypospolitej Polskiej


prof. zw. dr hab. Waldemar Rezmer
Dokąd zmierza współczesna polska historia wojskowa? Refleksje po lekturze pracy Marka Pasturczaka i Jerzego Lelwica pt. Trzeba ginąć, stąd się nie wychodzi. Krojanty 1939 – prawdy, mity, legendy, Agencja Wydawnicza CB, Warszawa 2018.

KWARTALNIK BELLONA 1/2020


Bezpieczeństwo i obronność
gen. dyw. Dariusz Ryczkowski
Przygotowanie infrastruktury kraju do realizacji zadań obronnych w świetle obowiązujących aktów prawa (tekst w języku angielskim)

 

płk dr hab. Tadeusz Zieliński
Transformacja Sił Zbrojnych RP w perspektywie 20-lecia członkostwa Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim (tekst w języku angielskim)

 

Sztuka wojenna
mgr Paweł Przemysław Paszak
Strategia bezpieczeństwa Chińskiej Republiki Ludowej w świetle białej księgi bezpieczeństwa z 2019 roku (tekst w języku angielskim)

 

Edukacja
kpt. dr Daniel Michalski, płk dypl. Dariusz Rewak
Diagnoza realizacji programu edukacji wojskowej studentów „Legia Akademicka”

 

Technika i logistyka
płk rez. dr hab. inż. Waldemar Jerzy Kawka
Legalność użycia improwizowanych (prowizorycznych) urządzeń wybuchowych w konfliktach zbrojnych

 

Artykuły poglądowe i recenzje
dr Marta Gębska
Dyplomacja obronna jako problematyka badawcza. Stan badań w Polsce

KWARTALNIK BELLONA 4/2019


Bezpieczeństwo i obronność
gen. bryg. w st. spocz. Andrzej Pawlikowski 
Terrorist Threats of Polish Diplomatic Missions in Military Areas and Their Protection

 

Sztuka wojenna
gen. dyw. pil. w st. spocz. Sławomir Kałuziński 
Skok generacyjny sił zbrojnych Państwa Środka

 

Praktyka i doświadczenia użycia sił zbrojnych
Maciej Siwicki, PhD 
Critical Infrastructure Security: The Case of the Internet

 

Edukacja
płk dr hab. inż. Marcin Liberacki 
Wybrane aspekty funkcjonowania uczelni wojskowych w świetle zapisów Konstytucji dla Nauki. Cz. II

 

Technika i logistyka
Remigiusz Lewandowski, PhD 
Banknote counterfeiting problem in Poland

 

płk dr hab. inż. Mariusz Frączek, ppłk rez. dr inż. Leszek Wolaniuk 
Technologiczne trendy rozwoju systemów teleinformatycznych NATO od 2019 roku

Strona:  1  2  3  4  5  6  7  8  9 Ministerstwo Obrony Narodowej Wojsko Polskie Sztab Generalny Wojska Polskiego Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Wojska Obrony
Terytorialnej
Żandarmeria Wojskowa Dowództwo Garnizonu Warszawa Inspektorat Wsparcia SZ Wielonarodowy Korpus
Północno-
Wschodni
Wielonarodowa
Dywizja
Północny-
Wschód
Centrum
Szkolenia Sił Połączonych
NATO (JFTC)
Agencja Uzbrojenia

Wojskowy Instytut Wydawniczy (C) 2015
wykonanie i hosting AIKELO