KWARTALNIK BELLONA 3/2019


Bezpieczeństwo i obronność

dr hab. Arkadiusz Czwołek
Determinanty współpracy wojskowej Białorusi z Rosją po 2014 roku

 

dr Piotr Lewandowski
Geopolityczne idee wielkoprzestrzenne jako soft power – analiza przypadku Rzeczypospolitej

 

płk rez. dr inż. Lech Drab
Rola dyplomacji obronnej w zapewnianiu bezpieczeństwa międzynarodowego

 

Sztuka wojenna

płk dypl. Dariusz Rewak, ppłk dr hab. inż. Norbert Świętochowski
Rozpoznanie na potrzeby połączonego rażenia

 

Praktyka i doświadczenia użycia sił zbrojnych

płk dr hab. inż. Piotr Dela
Propaganda in Ukrainian Conflict. Case Study

 

ppłk dr n. pr. Wojciech Mendel

Szkolenie w zakresie zasad użycia siły sposobem na wyeliminowanie syndromu Nangar Khel

 

Edukacja

płk dr hab. inż. Marcin Liberacki
Wybrane aspekty funkcjonowania uczelni wojskowych w świetle zapisów Konstytucji dla Nauki. Cz. I

 

Technika i logistyka

kmdr por. rez. dr Bohdan Pac
Analiza zintegrowana portu morskiego w Ustce w wymiarze obronnym

KWARTALNIK BELLONA 2/2019

Kup w naszym sklepie   

 

Bezpieczeństwo i obronność
gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz
Sztuka operacyjna w Wyższej Szkole Wojennej i Akademii Sztuki Wojennej (ang.)

 

mgr Edyta Żyła
Finansowanie terroryzmu w państwach Unii Europejskiej. Z badań nad współczesnymi zagrożeniami bezpieczeństwa finansowego w świetle raportów FATF


mgr Angelika Wróblewska
Wybrane aspekty polityki bezpieczeństwa i obrony Finlandii


płk w st. spocz. pil. dr hab. Bronisław Galoch
Rosyjska Arktyka w 2019 roku

 

Sztuka wojenna
płk dr Wojciech Robert Więcek
Kształcenie oficerów dyplomowanych. Kilka refleksji na temat taktyki i historii

 

Praktyka i doświadczenia użycia sił zbrojnych
płk dr hab. Tomasz Kośmider
Polska polityka bezpieczeństwa. Doświadczenia i rekomendacje (ang.)

 

Edukacja
płk dr hab. Juliusz Tym
Wyższe szkolnictwo wojskowe Rzeczypospolitej a sztuka myślenia strategicznego

 

Technika i logistyka
płk rez. dr hab. Adam Radomyski
Ewolucja systemu obrony powietrznej państw NATO w latach 1950–2015

 


mjr mgr inż. nawig. Sylwester Lubiejewski
Lotnictwo śmigłowcowe w działaniach bojowych odzyskiwania izolowanego personelu (personnel recovery)

 

Omówienia, recenzje, sprawozdania
dr hab. Arkadiusz Czwołek
Polska racja stanu w perspektywie 2025 r. (ang.)


Bogdan Grenda, Piotr Grochmalski, Halina Świeboda,
National Security Forecast. Polish Perspective, Warszawa 2018

KWARTALNIK BELLONA 1/2019

Kup w naszym sklepie   


Bezpieczeństwo i obronność
Col Adam Kubiak
Waiting for the US Grand Strategy on China. A Summary of Findings and Recommendations of the US-China Security Review Commission in 2002-2018


ppłk dr inż. Andrzej Soboń, por. mgr Marzena Pietruniak
Public Perception of Immigration


Sztuka wojenna
dr hab. Wojciech Horyń
Wojska obrony terytorialnej w czasie niemilitarnych zdarzeń nadzwyczajnych


Praktyka i doświadczenia użycia sił zbrojnych
ppłk dr inż. Radosław Bielawski
Środki hipersoniczne jako współczesne zagrożenie bezpieczeństwa narodowego. Analiza stanu badań


Edukacja
mgr Małgorzata Zawadzka
Źródła i ewolucja szwedzkiego systemu bezpieczeństwa informacyjnego


prof. dr hab. inż. Zbigniew Ścibiorek
Wojska obrony terytorialnej – uwarunkowania i wyzwania


Technika i logistyka
mgr Tomasz Edyko
Zaopatrywanie w środki materiałowe techniką spadochronową

KWARTALNIK BELLONA 4/2018

Kup w naszym sklepie 

 

Bezpieczeństwo i obronność

Lt Gen Sławomir Wojciechowski, PhD
State Strategies in Contemporary Poland. Role, Importance, Needs

 

płk dr hab. Dariusz Majchrzak
O zarządzaniu kryzysowym inaczej. Zarządzanie kryzysowe czy zarządzanie bezpieczeństwem?

 

ppłk dr Sławomir Piotrowski
Stanowiska wybranych państw wobec Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej

 

Sztuka wojenna

ppłk dr inż. Dariusz Szkołuda, płk dr inż. Marek Strzoda
Synchronizacja działań w procesie dowodzenia wojskami

 

Praktyka i doświadczenia użycia sił zbrojnych

ppłk dr inż. Dariusz Szkołuda
Uproszczona procedura planowania działań w wojskach lądowych i wojskach obrony terytorialnej

 

Edukacja

kpt. dr Daniel Michalski
Nowe technologie szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony

 

Technika i logistyka

płk w st. spocz. pil. dr hab. Bronisław Galoch
Perimeter – rosyjski awaryjny kanał łączności

 

„Bellona” II RP 1918–1939

gen. Tadeusz Jordan Rozwadowski
Organizacya wojska dawniej a dziś (1918 r.)

 

Omówienia, recenzje, sprawozdania

płk dr hab. Juliusz Tym
Polska sztuka wojenna na łamach „Bellony” w latach 1918–1939

dr Piotr Lewandowski
Niegdysiejsze wojny przyszłości
Marek Wrzosek, Wojny przyszłości. Doktryna, technika, operacje militarne, Fronda, Warszawa 2018, ss. 397

Strona:  1  2  3  4  5  6  7  8  9 Ministerstwo Obrony Narodowej Wojsko Polskie Sztab Generalny Wojska Polskiego Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Wojska Obrony
Terytorialnej
Żandarmeria Wojskowa Dowództwo Garnizonu Warszawa Inspektorat Wsparcia SZ Wielonarodowy Korpus
Północno-
Wschodni
Wielonarodowa
Dywizja
Północny-
Wschód
Centrum
Szkolenia Sił Połączonych
NATO (JFTC)
Agencja Uzbrojenia

Wojskowy Instytut Wydawniczy (C) 2015
wykonanie i hosting AIKELO