Bojowa pięść

Pancerny brygadowy zespół bojowy armii amerykańskiej to przeszło 4600 żołnierzy z ponad 1400 różnego rodzaju pojazdami.

 

Stany Zjednoczone rozmieszczą w Europie Środkowej 6 tys. żołnierzy wyposażonych w czołgi, bojowe wozy piechoty, samobieżne działa i śmigłowce, w tym maszyny szturmowe. Jest to element operacji wsparcia sojuszników z NATO. Pierwszy do Europy przybył pancerny brygadowy zespół bojowy (armored brigade combat team – ABCT) z 4 Dywizji Piechoty z Fort Carson. Trzy czwarte sił tej jednostki będzie zaangażowanych w dziewięciomiesięczną misję w Europie Środkowej.

 

System trójkowy

3rd Armored Brigade Combat Team to jedna z dziesięciu ciężkich brygad bojowych, które będą w US Army po ostatniej restrukturyzacji, której elementem były redukcje jednostek. Trzonem brygady są trzy manewrowe bataliony pancerno-zmechanizowane: 1 Batalion 8 Pułku Piechoty, 1 Batalion 66 Pułku Pancernego i 1 Batalion 68 Pułku Pancernego.

Amerykańska armia w pierwszej dekadzie XXI wieku postanowiła zrezygnować z odrębnych batalionów pancernych i zmechanizowanych. Zachowano zatem dotychczasowe nazwy jednostek, ale tak je przebudowano, że w jednym pododdziale połączono kompanie piechoty zmechanizowanej i czołgów. Prawdopodobnie zdecydowano się na takie rozwiązanie, bo w realnych działaniach używano batalionowych grup bojowych, które były pewnego rodzaju mieszanką pododdziałów zmechanizowanych i pancernych, mających wsparcie baterii artylerii i kompanii saperów.

Wówczas Amerykanie w dywizjach wprowadzili też strukturę czwórkową, a w brygadach zmniejszyli liczbę manewrowych batalionów z trzech do dwóch. Po doświadczeniach z operacji w Afganistanie i Iraku wrócili jednak do systemu trójkowego, czyli trzech brygad w dywizji, z których każda ma trzy manewrowe bataliony. W kwietniu 2013 roku 3 Brygadowy Zespół Bojowy (3rd Brigade Combat Team) z Fort Carson został przemianowany na 3 Pancerny Brygadowy Zespół Bojowy (3rd Armored Brigade Combat Team).

W skład ciężkiego manewrowego batalionu (combined arms battalion – CAB), liczącego ponad 630 żołnierzy, wchodzą dwie kompanie piechoty zmechanizowanej, z 14 bojowymi wozami piechoty M2A3 Bradley i jednym pojazdem pancernym z rodziny M113, oraz dwie kompanie czołgów liczące po 14 wozów M1A2 Abrams i jeden M113A3. Największym pododdziałem manewrowego batalionu jest 239-osobowa kompania dowodzenia (heavy headquarter company – HHC), która ma do dyspozycji 22 pojazdy pancerne z rodziny M113, w tym osiem wozów ewakuacji medycznej, a także cztery bewupy i jeden czołg.

 

Jednostki wsparcia

Każdemu batalionowi manewrowemu z brygadowego batalionu wsparcia (brigade support battalion – BSB) przydzielono wysuniętą kompanię wsparcia (forward support company – FSC), liczącą 179 żołnierzy. Poza różnego typu ciężarówkami i samochodami terenowymi HMMWV używają oni siedmiu wozów zabezpieczenia technicznego M88 i jednego pojazdu z rodziny M113. Wsparcie artyleryjskie batalionowi zapewnia natomiast wchodzący w skład ABCT batalion artylerii samobieżnej (fire battalion – FB) z trzema bateriami ogniowymi liczącymi po sześć haubic M109A6 Paladin. Każdej z nich towarzyszą dwa opancerzone wozy dowodzenia i wóz amunicyjny M992A2. W batalionie artylerii są jeszcze bateria dowodzenia z sześcioma wozami Bradley i ośmioma z rodziny M113 oraz pluton wskazania celów. W sumie w batalionie artylerii samobieżnej służy 397 żołnierzy. Jednostce została też przydzielona 156-osobowa FSC mająca m.in. dwa pojazdy M88.

Jednostką szczebla batalionu jest również szwadron rozpoznawczy (cavalry squadron – CSqd), w skład którego wchodzą oddziały, a nie kompanie (takiej nazwy używa się ze względu na tradycje kawaleryjskie). Trzy oddziały rozpoznawcze (cavalry troops) liczą po 93 żołnierzy, którzy mają do dyspozycji siedem bojowych wozów rozpoznawczych M3, cztery opancerzone pojazdy z rodziny M113 i 11 wozów HMMWV różnych wersji. W oddziale dowodzenia służy 149 ludzi używających dwóch pojazdów Bradley i 14 z rodziny M113, w tym osiem wozów ewakuacji medycznej i dwa pomocy medycznej. Przydzielona szwadronowi FSB liczy 119 żołnierzy i ma m.in. cztery wozy M88.

Interesującą jednostką jest brygadowy batalion saperów (brigade engineer battalion – BEB), ponieważ włączono do niego nie tylko pododdziały inżynieryjne, lecz też kompanie łączności (45 żołnierzy) i wywiadu (96 żołnierzy) oraz pluton dronów taktycznych (27 żołnierzy) z czterema bezzałogowcami RQ-7 Shadow. W jego skład wchodzą dwie bojowe kompanie saperów (combat engineer company) z 13 bradleyami (większość to pojazdy inżynieryjne z przyczepami), czterema mostami towarzyszącymi M104 Volverine, pięcioma czołgami saperskimi i czołgiem inżynieryjnym XM1150 ABV (Armored Breacher Vehicle) z trałem przeciwminowym lub lemieszem oraz dwiema opancerzonymi maszynami inżynieryjnymi M9. W kompanii dowodzenia tego batalionu służy 89 żołnierzy, którzy mają do dyspozycji dwa wozy Bradley i kołowe pojazdy opancerzone M1135 Stryker z wyposażeniem do rozpoznania skażeń bronią masowego rażenia. Przydzielona do niego wysunięta kompania wsparcia liczy 138 żołnierzy i ma m.in. jeden wóz zabezpieczenia technicznego.

Największym pododdziałem brygady jest brygadowy batalion wsparcia (brigade support battalion – BSB). Oprócz sześciu FSC w jego składzie są cztery inne kompanie: dowodzenia (86 żołnierzy), medyczna (82 żołnierzy), remontowa (97 żołnierzy) i zaopatrzenia (142 żołnierzy). Samodzielnym pododdziałem brygady pancernej jest również kompania dowodzenia brygady licząca 174 żołnierzy. W jej składzie są dowództwo i sztab ABCT. Poza różnej wielkości samochodami ma ona też dwa bradleye i pięć pojazdów z rodziny M113.

Na polu walki ABCT jest jednostką bardzo mobilną, której żołnierze dysponują dużą siłą ognia – mają ponad 400 pojazdów pancernych i 18 dział samobieżnych. Brygada ma też duże możliwości, jeśli chodzi o prowadzenie rozpoznania (M3 i RQ-7) i przygotowanie zabezpieczenia logistycznego (kilkaset rożnej wielkości ciężarówek i pojazdów specjalistycznych). W warunkach bojowych ma również zapewnione wsparcie innych jednostek armii, w tym artylerii oraz lotnictwa wojsk lądowych ze śmigłowcami szturmowymi, wielozadaniowymi i transportowymi. Liczebność sił wsparcia może stanowić dwukrotność etatu samego ABCT.

Tadeusz Wróbel

autor zdjęć: Rafał Mniedło/11 LDKPanc

Ministerstwo Obrony Narodowej Wojsko Polskie Sztab Generalny Wojska Polskiego Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Wojska Obrony
Terytorialnej
Żandarmeria Wojskowa Dowództwo Garnizonu Warszawa Inspektorat Wsparcia SZ Wielonarodowy Korpus
Północno-
Wschodni
Wielonarodowa
Dywizja
Północny-
Wschód
Centrum
Szkolenia Sił Połączonych
NATO (JFTC)
Agencja Uzbrojenia

Wojskowy Instytut Wydawniczy (C) 2015
wykonanie i hosting AIKELO