moja polska zbrojna
Od 25 maja 2018 r. obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO).

W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa informacje dotyczące przetwarzania przez Wojskowy Instytut Wydawniczy Państwa danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z nimi: Polityka przetwarzania danych.

Prosimy o zaakceptowanie warunków przetwarzania danych osobowych przez Wojskowych Instytut Wydawniczy – Akceptuję

Awanse generalskie na Święto Niepodległości

Na wniosek ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka prezydent Andrzej Duda mianował 17 oficerów na stopnie generalskie – poinformowało w środę rano Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Dla 15 oficerów będzie to pierwsza nominacja generalska, dwóch otrzyma kolejną gwiazdkę. Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP wręczy akty mianowania 10 listopada w Pałacu Prezydenckim.

O nominacjach generalskich i admiralskich poinformowało dziś rano Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. – Przed Świętem Niepodległości awanse generalskie od prezydenta Andrzeja Dudy odbierze 17 oficerów Wojska Polskiego. Wieczorem prezydent podpisał postanowienie w tej sprawie. Awanse są jednym z wielu przykładów stałej, niezachwianej współpracy zwierzchnika sił zbrojnych z wicepremierem Mariuszem Błaszczakiem – poinformował w mediach społecznościowych minister Jacek Siewiera, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Jak dowiedzieliśmy się w BBN, oficerowie akty mianowania odbiorą w czwartek 10 listopada w Pałacu Prezydenckim.

Wśród awansowanych jest dwóch oficerów, którzy otrzymali trzecią i drugą generalską gwiazdkę w swojej karierze. Na wniosek wicepremiera, ministra obrony Mariusza Błaszczaka, na stopień generała broni został mianowany generał dyw. Krzysztof Radomski, szef Inspektoratu Kontroli Wojskowej. Generałem dywizji zostanie natomiast gen. bryg. Wojciech Marchwica, szef sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Zgodnie z postanowieniem zwierzchnika sił zbrojnych, na stopień generała brygady zostało mianowanych 13 pułkowników, a na stopień kontradmirała dwóch komandorów. Wśród awansowanych są: płk Mariusz Fryc, zastępca dyrektora Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi BBN, płk Marcin Górka, dyrektor Departamentu Innowacji MON, płk Tomasz Jatczak, dowódca 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, płk Sławomir Kojło, dowódca 3 Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej oraz płk Robert Kopacki, zastępca dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych. Pierwszą generalską gwiazdkę otrzymają także: płk Roman Kopka, dowódca 7 Brygady Obrony Wybrzeża, płk Sławomir Kozicki, zastępca dyrektora Departamentu Budżetowego MON, płk Jerzy Laskowski, zastępca dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON, oraz płk Jarosław Mokrzycki, dowódca Wielonarodowej Brygady LITPOLUKRBRIG, komandor Adam Rzeczkowski, szef Pionu Planowania – zastępca szefa sztabu DORSZ, płk Mirosław Polakow, szef Pionu Wsparcia – zastępca szefa sztabu DORSZ, pułkownik Mariusz Skulimowski, szef Zarządu Logistyki P4 SGWP, i płk Krzysztof Zielski, szef Zarządu Planowania Rzeczowego P8 SGWP.

Na stopień kontradmirała WP zostali mianowani: kmdr Włodzimierz Kułagin, dowódca 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, oraz kmdr Jarosław Wypijewski, dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi BBN.

Ostatnie nominacje odbyły się 15 sierpnia 2022 roku. Wówczas awanse generalskie otrzymało 11 oficerów WP.

Mianowany na stopień generała broni:

gen. dyw. Krzysztof Radomski urodził się w 1967 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu i Akademii Obrony Narodowej (dziś Akademia Sztuki Wojennej). Służbę wojskową rozpoczął w 2 Pułku Zmechanizowanym, a potem zajmował różne stanowiska, m.in. w 15 Brygadzie Zmechanizowanej, 9 Brygadzie Kawalerii Pancernej i 1 Brygadzie Pancernej. W 2016 roku został szefem Zarządu Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych, zastępcą inspektora wojsk lądowych DGRSZ. Po trzech latach służby w Warszawie został zastępcą dowódcy 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, następnie jej dowódcą. Przez wiele miesięcy generał i jego podkomendni byli zaangażowani w ochronę polsko-białoruskiej granicy. Od czerwca 2022 roku gen. Radomski stoi na czele Inspektoratu Kontroli Wojskowej. Oficer uczestniczył w misji stabilizacyjnej w Iraku. Dowodził batalionem w trakcie trzeciej zmiany PKW na misji „Iraqi Freedom”.

Mianowany na stopień generała dywizji:

gen. bryg. Wojciech Marchwica w 1990 roku ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Jest także absolwentem studiów dowódczo-sztabowych i studiów podyplomowych w Akademii Obrony Narodowej. Studia generalskie ukończył natomiast w Pekinie.

Służbę zaczynał jako podporucznik w 5 Pułku Strzelców Podhalańskich, następnie zajmował różne stanowiska w 21 Brygadzie Strzelców Podhalańskich. Od 2002 do 2006 roku dowodził Polsko-Ukraińskim Batalionem Sił Pokojowych. Po rocznej służbie w Iraku został wyznaczony na stanowisko szefa sztabu 21 BSP, a potem zastępcy dowódcy tej brygady. W 2014 roku objął obowiązki szefa dyżurnej służby operacyjnej – zastępcy szefa Połączonego Centrum Operacyjnego w DGRSZ. W latach 2014–2015 pełnił służbę w PKW w Afganistanie, początkowo na stanowisku dowódcy zgrupowania, potem dowódcy kontyngentu. Do kraju wrócił na stanowisko szefa Oddziału Szkolenia.

Przez rok dowodził 6 Brygadą Powietrznodesantową, następnie zajął stanowisko szefa Zarządu Wojsk Aeromobilnych i Zmotoryzowanych w DGRSZ. Niedługo później został inspektorem WS, a potem dowódcą Komponentu Wojsk Specjalnych w Krakowie. Od 2020 roku jest szefem sztabu DORSZ.

Mianowani na stopień generała brygady:

płk nawig. dr hab. inż. Mariusz Fryc jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Sił Powietrznych w Dęblinie. Uczelnię ukończył w 1995 roku w specjalności nawigacja naprowadzania. Do 1999 roku służył na różnych stanowiskach w 11 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego we Wrocławiu. Po rozformowaniu jednostki służył w 3 Bazie Lotniczej.

W 2001 roku rozpoczął studia w AON na kierunku bezpieczeństwo narodowe, a po obronie został asystentem na uczelni w Katedrze Strategii na Wydziale Strategiczno-Obronnym. Uzyskawszy tytuł doktora zajął stanowisko adiunkta w Katedrze Strategii i Geostrategii na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego AON.

W 2009 roku płk Fryc otrzymał stanowisko planisty w Zarządzie Ćwiczeń w Naczelnym Dowództwie Sojuszniczych Sił Zbrojnych NATO (SHAPE). Następnie służył w Strategicznym Centrum Operacji. W 2011 roku został skierowany z SHAPE do Afganistanu.

Od 2012 roku służy w BBN. Początkowo jako główny specjalista w Departamencie Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi, potem jako zastępca szefa i szef Zespołu Analiz Wojskowych. Kierował także Zespołem Transformacji Systemu Obronnego. W 2021 roku został zastępcą dyrektora Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w BBN.


Płk Marcin Górka jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej. Ukończył Wydział Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej na kierunku Geodezja Wojskowa w specjalizacji nawigacji satelitarnej. Studiował także w NATO Defense College.

Oficer do 2007 roku służył w Sztabie Generalnym WP, gdzie zajmował kolejno stanowiska specjalisty, starszego specjalisty oraz pełnił obowiązki szefa oddziału, odpowiadając za budowę zdolności SZRP w obszarze satelitarnego rozpoznania obrazowego. Następnie jako ekspert ds. satelitarnego rozpoznania obrazowego służył w Sojuszniczym Dowództwie ds. Transformacji w Norfolk w USA.

W 2010 roku ponownie objął stanowisko w SGWP. Był współtwórcą koncepcji wykorzystania technik satelitarnych i technologii kosmicznych w rozpoznaniu Sił Zbrojnych RP. W 2014 roku po ukończeniu studiów w NATO Defense College został pierwszym dowódcą Ośrodka Rozpoznania Obrazowego w Białobrzegach.

W październiku 2020 roku płk Marcin Górka objął stanowisko dyrektora Departamentu Innowacji w MON. Wcześniej był wiceprezesem Polskiej Agencji Kosmicznej ds. Obronnych.


Płk pil. Tomasz Jatczak urodził się w 1973 roku w Zgierzu. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie (dziś LAW), studiów na Akademii Obrony Narodowej oraz studiów generalskich Maxwell w USA.

Służbę rozpoczął w 9 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Zegrzu Pomorskim na samolocie MiG-21 bis, następnie latał na samolotach MiG-21 w Łasku. W 2003 roku znalazł się w 1 eskadrze lotnictwa taktycznego w Mińsku Mazowieckim i szkolił się na samolotach MiG-29. W 2010 roku płk Jatczak został zakwalifikowany do pierwszej grupy lotników szkolonych na F-16. Kurs podstawowy na „efie” ukończył w 2012 roku, a rok później objął stanowisko dowódcy grupy działań lotniczych w 32 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. W 2016 roku dowodził pierwszą zmianą PKW w Kuwejcie w ramach operacji „Inherent Resolve”.

Ma uprawnienia instruktorskie, jest pilotem doświadczalnym na MiG-29. Dowodził 32 Bazą Lotnictwa Taktycznego w Łasku, a od lipca 2021 roku dowodzi 2 Skrzydłem Lotnictwa Taktycznego.


Płk Sławomir Kojło jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej w Jeleniej Górze i AON. W 1990 roku rozpoczął służbę zawodową w 79 Samodzielnym Pułku Obrony Powietrznej Kraju na stanowisku oficera naprowadzania, następnie służył w 18 Pułku Przeciwlotniczym w Jeleniej Górze, a jako oficer Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego w Szefostwie Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Śląskiego Okręgu Wojskowego.

Do 2014 roku służył w Dowództwie Generalnym RSZ na stanowisku starszego specjalisty – kolejno w Oddziale Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej, a potem w Oddziale Szkolenia. W 2017 roku stanął na czele 15 Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego, następnie został szefem obrony przeciwlotniczej w 11 Dywizji Kawalerii Pancernej. Od stycznia 2022 roku dowodzi 3 Warszawską Brygadą Rakietową Obrony Powietrznej.


Płk Robert Kopacki jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki, a także studiów podyplomowych AON i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Służbę rozpoczął w 1987 roku. Od początku był związany z wojskami powietrznodesantowymi.

Najpierw służył w 6 Brygadzie Desantowo-Szturmowej (dziś 6 Brygada Powietrznodesantowa), następnie w Jednostce Wojskowej GROM. W JWG był szefem wydziału operacyjnego, potem szefem sztabu jednostki. Dowodzenie jednostką objął we wrześniu 2016 roku, a rok później, czyli w 2017 roku, został zastępcą dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych. W lutym 2022 roku rozpoczął kolejną kadencję na tym stanowisku.

Był uczestnikiem misji PKW w Iraku. Został odznaczony m.in. Gwiazdą Iraku, brązowym oraz srebrnym medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, brązowym, srebrnym oraz złotym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, a także srebrnym medalem „Za Długoletnią Służbę”.


Płk Roman Kopka jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu. Służył w jednostkach podległych 15 Giżyckiej Brygadzie Zmechanizowanej oraz Dowództwie 15 BZ i Dowództwie 1 Dywizji Zmechanizowanej, a także w Departamencie Polityki Zbrojeniowej MON, Departamencie Kadr i Szkolnictwa Wojskowego oraz Departamencie Kadr MON. 

Przez trzy lata był szefem Zarządu Organizacji i Uzupełnień P1w SGWP. Od marca 2021 roku jest dowódcą 7 Brygady Obrony Wybrzeża. 

 


 

Płk Jarosław Mokrzycki jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, Akademii Obrony Narodowej oraz Joint Forces Staff College w Norfolk. Po promocji oficerskiej w 1993 roku rozpoczął służbę w 21 Brygadzie Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie. Zajmował także stanowiska w Dowództwie Wojsk Lądowych, był zastępcą dowódcy 21 BSP, służył w Departamencie Spraw Zagranicznych MON. W 2018 roku objął stanowisko dyrektora Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy. Od października 2021 roku jest dowódcą Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady. Pełnił służbę także poza granicami kraju. Był oficerem operacyjnym w czasie misji ONZ-UNDOF na Wzgórzach Golan oraz szefem sztabu Wielonarodowej Dywizji Centrum – Południe w Iraku.

 


Płk Mariusz Skulimowski jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Służbę rozpoczął w 7 Batalionie Kawalerii Powietrznej, gdzie obejmował kolejno stanowiska: dowódcy plutonu rozpoznawczego, dowódcy kompanii dowodzenia oraz szefa sekcji rozpoznawczej. W latach 2002–2007 roku służył w strukturach 10 Opolskiej Brygady Logistycznej, następnie w Wojskach Specjalnych. Początkowo zajmował stanowiska w JW GROM, a w 2009 roku budował od podstaw Jednostkę Wojskową „Nil” (wówczas Jednostka Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych).

W 2013 roku wrócił do 10 Brygady Logistycznej na stanowisko zastępcy dowódcy, następnie objął dowodzenie 1 Pomorską Brygadą Logistyczną. Od marca 2021 roku jest szefem Zarządu Logistyki P4 w SGWP.


Komandor Włodzimierz Kułagin jest absolwentem Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, podyplomowych studiów w AMW oraz podyplomowych studiów polityki obronnej w amerykańskiej Naval War College w Newport.

Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 13 Dywizjonie Trałowców 9 Flotylli Obrony Wybrzeża w Helu. W czasie służby przeszedł wszystkie szczeble dowodzenia od stanowiska dowódcy działu okrętowego, zastępcy dowódcy okrętu, poprzez dowódcę ORP „Wigry” i ORP „Flaming”, po zastępcę dowódcy dywizjonu – aż do objęcia dowodzenia 13 Dywizjonem Trałowców. Służył na różnych stanowiskach także w Centrum Operacji Morskich, Dowództwie Marynarki Wojennej oraz Inspektoracie MW DGRSZ. W 2010 roku pełnił służbę w Sojuszniczej Misji Szkoleniowej – NATO Training Mission (NTM-I) w Iraku, w latach 2014–2017 był zastępcą Narodowego Przedstawiciela Łącznikowego przy Sojuszniczym Dowództwie Transformacji w Norfolk i jednocześnie polskim oficerem łącznikowym przy Sztabie Połączonym SZ USA w Suffolk. Po powrocie do kraju był szefem sztabu Dowództwa 3 Flotylli Okrętów w Gdyni, a od kwietnia 2021 dowodzi 8 Flotyllą Obrony Wybrzeża.


Kmdr Jarosław Wypijewski jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, Akademii Marynarki Wojennej oraz Akademii Sztuki Wojennej.

Przez ostatnie trzy lata kierował zespołem w Departamencie Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Biura Bezpieczeństwa Narodowego, a w latach 2018–2019 był komendantem Portu Wojennego w Gdyni. Oficer służył też w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dowództwie Marynarki Wojennej. Dwukrotnie był w Afganistanie oraz na misji ONZ w Syrii.

Dwa dni temu kmdr Jarosław Wypijewski został nowym dyrektorem Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi BBN.

Magdalena Kowalska-Sendek

autor zdjęć: KPRP, WS, 16 DZ, MON, arch. prywatne, 2 SLT, 3 BROPow, 7 BOW, LITPOLUKRBRIG, MKS, 8 FOW, BBN

dodaj komentarz

komentarze


NATO on Northern Track
 
Pamiętamy o bohaterach z Piedimonte
Zmiany w dodatkach stażowych
Mobilne dowodzenie
MON przedstawiło w Senacie plany rozwoju sił zbrojnych
Ustawa o obronie ojczyzny – pytania i odpowiedzi
Po przeprawie ruszyli do walki
„Wakacje z wojskiem”, czyli plan na lato
Uwaga, transformacja!
Wojna w świętym mieście, epilog
Camp Miron. Amerykańscy specjalsi w Polsce
Żołnierze ewakuują Polaków rannych w Gruzji
Zapraszamy na Festiwal
Obradował Komitet Wojskowy Unii Europejskiej
Sztuka ochrony zabytków
Pierwsi na oceanie
Więcej hełmów dla żołnierzy
Polska wiktoria na Monte Cassino
Wojskowi medycy niosą pomoc w Iraku
Skrzydła IT dla cyberwojsk
Abramsy w pętli
Premier odwiedził WZZ Podlasie
Polscy żołnierze stacjonujący w Libanie są bezpieczni
Polki pobiegły po srebro!
Jak zwiększyć bezpieczeństwo cywilów?
Sojusznicy ćwiczą w Drawsku
Wielki triumf 2 Korpusu Polskiego
„Wielka droga” dostępna online
Polsko-australijskie rozmowy o bezpieczeństwie
Test współpracy dla bezpieczeństwa
Mięśnie czy głowa, czyli jak przejść selekcję
Wiosenna burza nad Estonią
Ustawa o obronie ojczyzny – pytania i odpowiedzi
Ustawa o obronie ojczyzny – pytania i odpowiedzi
Szef MON-u: nie można oswajać się z wojną
Dyskomfort? Raczej satysfakcja
Gry wojenne w szkoleniu
Treningi z wojskiem wracają
Ameryka daje wsparcie
„Pierwsza Drużyna” na start
Wojskowe Oscary przyznane!
Na straży nieba
NATO na północnym szlaku
Układ nerwowy Mieczników
Prezydent chce wzmocnienia odporności państwa
Husarz na straży nieba
Rajd ku czci saperów
Krwawa noc pośród puszczy
Armia Andersa w operacji „Honker”
„Przekazał narodowi dziedzictwo myśli o honor i potęgę państwa dbałej”
Bohater odtrącony
MON o bezpieczeństwie szkoleń na poligonach
Serwis K9 w Polsce
Wioślarze i triatlonistka na podium
Dwa srebrne medale kajakarzy CWZS-u
Pytania o europejską tarczę
Wyszkolenie sprawdzą w boju
Święto Oddziału Specjalnego ŻW
Pływacy i maratończycy na medal
Ustawa o obronie ojczyzny – pytania i odpowiedzi
Flota Bayraktarów w komplecie
Morska Jednostka Rakietowa w Rumunii
Systemy obrony powietrznej dla Ukrainy
W obronie wschodniej flanki NATO
Pierwszy polski technik AH-64

Ministerstwo Obrony Narodowej Wojsko Polskie Sztab Generalny Wojska Polskiego Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Wojska Obrony
Terytorialnej
Żandarmeria Wojskowa Dowództwo Garnizonu Warszawa Inspektorat Wsparcia SZ Wielonarodowy Korpus
Północno-
Wschodni
Wielonarodowa
Dywizja
Północny-
Wschód
Centrum
Szkolenia Sił Połączonych
NATO (JFTC)
Agencja Uzbrojenia

Wojskowy Instytut Wydawniczy (C) 2015
wykonanie i hosting AIKELO