POLSKA ZBROJNA WRZESIEŃ 2021

 

TEMAT NUMERU


Łukasz Zalesiński
Gwiezdna armia

 

Magdalena Miernicka
Nie można lekceważyć działań w Kosmosie

 

Armia


Ewa Korsak
Ratunek ekstremalny

 

Anna Dąbrowska
Podniebne walki

 

Tomasz Zdzikot
Specjaliści w cenie

 

Lidia Osik
Przed nami nic się nie ukryje

 

Michał Zieliński
Tutaj nie ma ludzi z przypadku

 

Małgorzata Schwarzgruber
Wybierał trudne zadania

 

MILITARIA


Tadeusz Wróbel
Oczekiwanie na następcę

 

Krzysztof Wilewski
Przepis na U-Boota

 

Tomasz Otłowski
Nieśmiertelny wóz

 

Tadeusz Wróbel
Oracze portów

 

STRATEGIE


Robert Czulda
Początek końca cywilizacji

 

Tadeusz Wróbel
Zewnętrzna mobilizacja

 

Michał Zieliński
Nowy dramat starej wojny

 

Alicja Biernacka
Aby świat stał się lepszym miejscem

 

HISTORIA


Maciej Nowak-Kreyer
Preludium wojny

 

Robert Sendek
Misja Centaur

 

Piotr Korczyński
Chciałem brać odwet na Niemcach

 

Krzysztof Kubiak
Czeski sen

 

PO SŁUŻBIE


Magdalena Kowalska-Sendek, Robert Sendek
Walcz, trenuj, czytaj

 

Małgorzata Schwarzgruber
W lesie zbrodni

 

Piotr Raszewski
Niemi świadkowie historii

 

Piotr Korczyński
Spadochronowa opowieść

 

Andrzej Fąfara
Zwycięski remis

archiwum Polska Zbrojna

PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH NR 4/2021

 

TEMAT NUMERU – PRZYSZŁE POLE WALKI

 

płk dr hab. inż. Norbert Świętochowski
PRZYSZŁE KONFLIKTY ZBROJNE

 

płk dr hab. inż. Norbert Świętochowski,
płk dypl. rez. Dariusz Rewak
ARTYLERIA W ZWALCZANIU SYSTEMÓW ANTYDOSTĘPOWYCH

 

kpt. mgr inż. Agnieszka Maciejewska-Miedziak
ZAGROŻENIE BRONIĄ MASOWEGO RAŻENIA W PRZYSZŁYCH KONFLIKTACH ZBROJNYCH

 

mjr mgr inż. Jarosław Patałuch,
płk rez. dr inż. Marek Andruszkiewicz
BROŃ ELEKTROMAGNETYCZNA W OBRONIE PRZECIWLOTNICZEJ

 

ppłk rez. dr inż. Dariusz Szkołuda,
mjr mgr Andrzej Zajączkowski
PROWADZENIE DZIAŁAŃ NIEKONWENCJONALNYCH NA OBSZARZE WŁASNEGO KRAJU

 

kmdr por. rez. Grzegorz Kolański
OKRĘTOWE SYSTEMY WALKI

 

dr inż. Marek Dąbrowski
AWIONIKA TERAZ I JUTRO

 

SZKOLENIE

 

ppłk dr inż. Stanisław Czeszejko
CO Z TĄ CYBERPRZESTRZENIĄ?

 

mgr Aleksandra Radomska
PRAWO A CYBERPRZESTRZEŃ W BEZPIECZEŃSTWIE LOTNICZYM I KOSMICZNYM

 

Tomasz Zdzikot
DWA LATA CYBER.MIL.PL

 

kmdr por. Paweł Kamiński
PROTOKÓŁ KRYPTOGRAFICZNY – SECURE COMMUNICATION INTEROPERABILITY PROTOCOL

 

ppłk mgr inż. Maciej Paul
CELOWNIK HOLOGRAFICZNY HWS 552.A65

 

mjr dypl. SZRP Piotr Fanfara
KIERUNKI ROZWOJU ZDOLNOŚCI OBRONNYCH

 

mjr dypl. SZRP Krzysztof Stamborski
SIŁY ZBROJNE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

 

mjr dypl. SZRP Marcin Wawro
MILITARNE ZNACZENIE PODLASIA

 

mjr dypl. SZRP Kamil Organista
WARUNKI ATMOSFERYCZNE I TEREN A RELACJE ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ

 

LOGISTYKA

 

mgr Karol Romanowski
INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA WYKORZYSTYWANA PRZEZ SIŁY ZBROJNE

 

mjr Adrian Matyla
SPROSTAĆ WYZWANIOM

 

Dariusz Turek
ZASADY PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH TRANSPORTEM DROGOWYM

 

WSPÓŁCZESNE ARMIE

 

płk dypl. rez. nawig. inż. Józef M. Brzezina
NOWA JAKOŚĆ W KONFLIKTACH ZBROJNYCH

 

DOŚWIADCZENIA

 

ppłk Tomasz Kowal
WSPÓŁPRACA CYWILNO-WOJSKOWA A ZAGROŻENIA ASYMETRYCZNE

 

ppor. mgr Cyprian Kaczmarczyk
CZOŁGI W DZIAŁANIACH NA RZECZ WSPARCIA POKOJU

 

ppłk dr Zbigniew Nowak
PROFILOWANIE KRYMINALNE 

archiwum Przegląd Sił Zbrojnych

KWARTALNIK BELLONA 1/2021

 

dr hab. Cezary Kalita, prof. UPH
Terroryzm w „teatrze życia codziennego” – perspektywa metodologiczna estetyki spektaklu

 

dr Józef Szczepan Kozłowski
Dlaczego Polska potrzebuje teorii działań wywiadowczych?

 

płk Dariusz Knopp
Motivational Factors in Uniformed Services

Czynniki motywacyjne w służbach mundurowych

 

mgr inż. Paweł Zbigniew Piwoński
Obieg dokumentacji niejawnej wojsk lądowych Japonii w latach 1900–1914

 

Maria Raczyńska
Prognozowanie bayesowskie – wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych 2020

 

dr Ioannis E. Kotoulas
Bibliografia prac Halforda J. Mackindera

 

prof. dr hab. inż. Zenon Zamiar
Zmiany w zarządzaniu – priorytety decydowania
Recenzja monografii prof. dr. hab. Zbigniewa Ścibiorka Decydowanie podstawową funkcją zarządzania, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2021

archiwum Bellona

Wydanie specjalne MSPO 2018

 

W Kielcach trwa XXVI Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. To trzecia co do wielkości – po paryskich Eurosatorach i londyńskich DSEI – wystawa zbrojeniowa w Europie. Jeśli na niej będziecie, koniecznie odwiedźcie stoisko Wojskowego Instytutu Wydawniczego.

 

Z okazji tegorocznej edycji MSPO wydaliśmy specjalny 140-stronicowy numer „Polski Zbrojnej” zawierający artykuły o żywotnych problemach naszych sił zbrojnych. Piszemy m.in. o tym, jak bardzo potrzebne są naszym siłom zbrojnym nowe śmigłowce i gruntownie analizujemy koncepcję modernizacji czołgu Twardy.

 

Do zobaczenia na naszym stoisku D-47 w hali D.

 

Wydanie specjalne – pobierz

archiwum Wydania specjalne

POLSKA ZBROJNA. HISTORIA NR 2/2021

 

Wojna i polityka

 

PIOTR KORCZYŃSKI
Rozmowa z prof. Ryszardem Kaczmarkiem

 

RYSZARD KACZMAREK
Polacy w Wehrmachcie

 

Śląsk – dzieje burzliwe

 

BOŻENA CZWOJDRAK
Książę Henryk pod Legnicą 1241

 

PIOTR KORCZYŃSKI
Piekielnik na śląskim tronie

 

PIOTR KORCZYŃSKI
Apokalipsa po czesku. Rozmowa z prof. Jerzym Sperką

 

ALEKSANDRA BARWICKA-MAKULA
Bitwa pod Byczyną 1588

 

PRZEMYSŁAW GAWRON
Lisowczycy na Śląsku

 

DARIUSZ NAWROT
Kampania 1806 i 1807

 

DAWID MADZIAR
Wojna 1813

 

DARIUSZ NAWROT
Śląsk i Ślązacy w polskich zrywach niepodległościowych

 

Kalendarium śląskie

 

JERZY SPERKA
Kronika tysiąca lat

 

PIOTR BOROŃ
Na Śląsku i Łużycach

 

JERZY SPERKA
Piastowie Śląscy

 

Władysław Opolczyk między Węgrami, Czechami a Polską

 

Władysław i Ludwik Jagiellończykowie jako władcy Śląska

 

MACIEJ WOŹNY
Zygmunt Stary – pan na Śląsku i Łużycach

 

PAWEŁ DUDA
Wojna trzydziestoletnia

 

ALEKSANDRA SKRZYPIETZ
Wazowie – panowie Opola i Raciborza

 

Książę oławski, królewicz Jakub Sobieski

 

JAKUB GRUDNIEWSKI
Wojny śląskie

 

Górny Śląsk – odrodzenie

 

Militarna gra o Śląsk

 

ADAM DZIUROK
Śląsk w wieku XX. Historia wojenna

 

MACIEJ FIC
Sierpniowa insurekcja

 

SEBASTIAN ROSENBAUM
Gdy alianci rządzili Górnym Śląskiem

 

ZBIGNIEW GOŁASZ
Zwycięski rewanż

 

MICHAŁ PRZYBYLAK
Tajna pomoc dla polskiego Śląska

 

MACIEJ FIC
Do trzech razy sztuka

 

W drodze na Anaberg

 

ANDRZEJ ŁYDKA
Bitwa o Kędzierzyn

 

Dowódcy

 

ZBIGNIEW GOŁASZ
Na czele największego śląskiego zrywu

 

SEBASTIAN ROSENBAUM
Wojciech Korfanty – polityk legenda

 

ZBIGNIEW GOŁASZ
Górnośląski komendant

 

Motoryzacja

 

PIOTR KORCZYŃSKI
„Krążowniki szos” kapitana Oszka

 

JAN TARCZYŃSKI
Pojazdy transportowe w III Powstaniu Śląskim

 

DAWID KELLER
Walka na szynach

 

Wojna i propaganda

 

DOMINIK KAŹMIERSKI
Co żołnierz o Ślązakach wiedzieć powinien

 

Ceremoniał wojskowy

 

MARIUSZ KUBAREK
Wkroczenie Wojska Polskiego na Górny Śląsk

 

Sztandary Wojska Polskiego

 

JAROSŁAW PYCH
Sztandary Powstań Śląskich

 

Z arsenału Muzeum Wojska Polskiego

 

MICHAŁ MACKIEWICZ
Artefakty z Powstań Śląskich

 

Konstruktorzy broni

 

PIOTR KOCYAN
Jeden z pięciu

 

Kawalerowie Virtuti Militari

 

ANNA DĄBROWSKA
Powstaniec z Przełajki

 

Życiorysy heroiczne

 

JERZY KIRSZAK
Nieustraszony oficer. Generał Roman Abraham

 

Fortece

 

DARIUSZ PIETRUCHA
OWŚ – betonowa wizja obrony

 

Dywersja i terror

 

GRZEGORZ BĘBNIK
Freikorps na Górnym Śląsku w 1939 r.

 

Wojna i okupacja

 

MIROSŁAW WĘCKI
Zaborze – nieznany epizod Września '39

 

GRZEGORZ BĘBNIK
Górnośląskie boje Armii „Kraków”

 

KRZYSZTOF FILIPOW
Odznaczenie dla czeskich bratanków

 

ADAM DZIUBA
Strażnicy perły w koronie

 

MIROSŁAW SIKORA
Zdobyć lub zniszczyć. Przemysł, wywiad i dywersja AK na Górnym Śląsku

 

MIROSŁAW WĘCKI
Upadek śląskich twierdz Hitlera

 

Powojenne podziemie zbrojne

 

TOMASZ KURPIERZ
Zgrupowanie „Bartka” – tragiczny finał

 

ADAM DZIUBA
Spadkobiercy Armii Krajowej

 

Śląsk kontra komunizm

 

JAROSŁAW NEJA
Antysowieckie epizody roku 1956

 

BARTOSZ KAPUŚCIAK
Pochmurne kontrwywiadowcze lato

 

ZBIGNIEW BERESZYŃSKI
Masakra w kopalni wstrząsnęła Górnym Śląskiem

 

Z badań nad historią

 

ANDRZEJ SZNAJDER
Nie tylko bezpieka

archiwum Polska Zbrojna Historia
Polecamy
 
Anna
Putkiewicz,
redaktor
naczelny
kwartalnika
„Polska
Zbrojna.
Historia”
W nierównej historii insurekcji polskich, bez względu na ich klęskę czy powodzenie, istnieje okoliczność wspólna. Natychmiastowy lub odroczony odwet. Zatem do skutków powstania, z tej perspektywy, zaliczyć za każdym razem trzeba utratę przez naród najwartościowszej tkanki, na której powinna opierać się budowa silnego państwa. Tak było i tym razem. Po śląskich powstańców śmierć przyszła osiemnaście lat po tryumfie.
Izabela
Borańska-Chmielewska,
redaktor
naczelny
„Polski
Zbrojnej”
Dwa lata temu minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podpisał kluczowy dla rozwoju polskich sił zbrojnych „Plan modernizacji technicznej na lata 2021–2035”. Dokument obejmuje zadania, których realizacja zapewni najnowocześniejszy sprzęt wszystkim rodzajom wojsk.
Krzysztof
Wilewski,
redaktor
wydawniczy
„Przeglądu
Sił
Zbrojnych”
W połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku na jednej z amerykańskich uczelni wojskowych zapytano absolwentów, jakie będzie przyszłe pole walki. Zazwyczaj odpowiedź brzmiała: skomputeryzowane. Z perspektywy czasu należy ocenić, że żołnierze, którzy dziś są najczęściej emerytami, mieli rację. Komputery są dzisiaj wszechobecne. To za ich pomocą steruje się platformami bezzałogowymi i to one obliczają nastawy dział do prowadzenia ognia oraz naprowadzają pociski rakietowe na wybrany cel.
dr
hab.
Piotr
Grochmalski,
prof.
ASzWoj,
redaktor
naczelny
„Kwartalnika
Bellona”
Zdaniem autorów prognozy Narodowej Rady Wywiadu USA „Global Trends 2040” epidemia COVID-19 mocno wpłynie, także w długiej perspektywie, na struktury polityczne, ekonomiczne i społeczne świata. Wydarzenie to określają oni jako najbardziej znaczący, pojedynczy, globalny kataklizm od czasu drugiej wojny światowej. Pandemia pogłębi i zaostrzy konflikty, a także zwiększy rywalizację między państwami. Naruszy również struktury bezpieczeństwa i systemy stabilizacji świata.

Ministerstwo Obrony Narodowej Wojsko Polskie Sztab Generalny Wojska Polskiego Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Wojska Obrony
Terytorialnej
Żandarmeria Wojskowa Dowództwo Garnizonu Warszawa Inspektorat Wsparcia SZ Wielonarodowy Korpus
Północno-
Wschodni
Wielonarodowa
Dywizja
Północny-
Wschód
Centrum
Szkolenia Sił Połączonych
NATO (JFTC)
Inspektorat Uzbrojenia

Wojskowy Instytut Wydawniczy (C) 2015
wykonanie i hosting AIKELO